NL nl    Colofon  Privacy
 
Home FAQ Herroepingsrecht Leveringscondities Contact Mijn account Registreren
0 Artikel | € 0.00
  Aanbiedingen / Nieuw
  Caps / Muts
  Kleding
  Schoenen
  Lifestyle Accessoires
  Speelgoed
  Give-a-ways
  Cat schaalmodellen


Herroepingsrecht    

Herroepingsrecht

U kunt uw opdracht binnen een termijn van twee weken zonder opgaaf van redenen in schriftelijke vorm (bijv. brief, fax, e-mail) of door retournering van de goederen herroepen, behalve als u gehandeld heeft in functie van een zakelijke of zelfstandige onderneming. De termijn begint op z’n vroegst bij de ontvangst van deze instructie. De termijn van de rechtsgeldige retournering wordt bepaald door het tijdstip van retournering van de goederen of de schriftelijke melding dat er gebruik gemaakt wordt van de herroeping.


De herroeping / retournering is te richten aan:

Leagues GmbH, Tomphecke 40, D-41169 Mönchengladbach
Fax: 02161/189604
E-Mail: ponshop@theleagues.eu


Gevolgen van herroeping

In het geval van een herroeping zijn de wederzijds ontvangen prestaties te retourneren en in het geval van genoten voordelen (bijv. rente) terug te betalen. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden Indien de klant niet of slechts gedeeltelijk in staat is om de goederen in goede staat te retourneren, zullen wij een waardevermindering in rekening brengen. Dit geldt niet voor artikelen waarvan de verslechtering van het product op het testen/uitproberen – voor zover dit in een winkel mogelijk geweest is – is terug te voeren. In alle overige gevallen kan de klant de waardevermindering vermijden, door de artikelen niet als eigendom te gebruiken en alles achterwege te laten wat waardevermindering ten gevolge zou kunnen hebben. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren. De kosten van het retourneren komen voor rekening van de klant, wanneer het teruggestuurde product overeenkomt met het bestelde product en de waarde van dit product niet hoger is als €40,00. Of wanneer, bij een product met een hogere prijs, ten tijde van de herroeping nog geen tegenprestaties geleverd zijn of er een - van te voren overeengekomen - deelbetaling heeft plaatsgevonden. Indien dit alles niet het geval is, is het terugsturen voor de klant kostenloos. Goederen die niet verzendbaar zijn, worden bij de klant opgehaald. Alle verplichtingen met betrekking tot betalingen moeten binnen 30 dagen na het versturen van de herroepingsverklaring voldaan zijn. 
 
© 2012 Caterpillar
CAT, CATERPILLAR, their respective logos, “Caterpillar Yellow,” “Caterpillar Corporate Yellow,” the “Power Edge” trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.
www.cat.com      www.caterpillar.com
Leagues GmbH, a licensee of Caterpillar Inc.